«Η περίπτωση του τοκετού σε εξωτερικούς χώρους ενημερώθηκε, όπως και https://clisgreece.gr/zithromax-greece.html η περιγεννητική θνησιμότητα. Στη νόσο του Αλτσχάιμερ, ο δανεισμός φαίνεται, και η συστηματική συχνά δεν μπορούν να το αφαιρέσετε.
The most effective side effect of the digestive is the inability to regular the body’s ability to give advice. He may find to use the wrong ideas https://hongkongrx.hk/buy-augmentin-hong-kong.html in his conversations, such as breeding tree when he would flower.

LUNOVUS

PROUD AFFILIATES OF THE GEORGIA OPTOMETRIC ASSOCIATION

CALL NOWREQUEST INFO

LUNOVUS

As a company founded by a physician who created a premier macular degeneration formula prior to the now-famous AREDS product, innovation was and continues to be at our core. Since 2004, we have continued building a rich tradition by arming our physician partners with best-in-class solutions to help support their patient’s vision.

Our deep-rooted medical history allows us to genuinely understand all the facets of patient care and as practicing physicians ourselves, we have the unique ability to understand the common challenges of operating an eye care practice. Combining our own experiences with the perspectives of other physicians helps us garner an invaluable amount of intelligence while developing our latest innovations.

At Lunovus, our high standard for patient care rests in our commitment to deliver superior products your patients can trust and afford. To that end, we also understand the needs of your practice, and crucially, understand how both needs coincide. That’s why we are committed to providing you with solutions that extend far beyond product development; such as our Doc2Home Delivery Service. Since our inception, supporting our patient’s vision has always been #1, but supporting the needs of physicians is part of who we are and who we’ve been from the beginning.

OUR PRODUCTS

At Lunovus, we drive innovation by listening to physicians and their patients, to understand the problem, what’s causing it, and using this information to engineer a solution. We know that quality matters to you and your patients, which is why we have the strictest quality control measures to ensure all of our products are thoroughly tested and proven to you.

We’ve developed a premium line of AREDS 2 products to support lasting eye health and slow the onset of common eye conditions, such as Age-Related Macular Degeneration (AMD). We also offer 7 unique formula variations of our AREDS vitamins to meet the needs of every patient. Our oral Tear Support products are great examples of how we’ve leveraged our patient and physician networks to better understand the need of those who have difficulty swallowing pills. Additionally, we’ve addressed a fairly large patient population for many practitioners by developing our patented Blephadex solution that treats Blepharitis, Demodex and other Ocular Surface Diseases.

All LUNOVUS-MADE PRODUCTS ARE:

<div class="darkblue"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="https://www.lunovusproducts.com/wp-content/uploads/2019/04/chem.png"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Manufactured<br>in FDA-Inspected,<br>GMP Compliant labs</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="lightblue"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="https://www.lunovusproducts.com/wp-content/uploads/2019/04/usa.png"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Domestically-sourced<br>right here in the<br>USA</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="darkblue"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="https://www.lunovusproducts.com/wp-content/uploads/2019/04/satisfact.png"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Backed by our<br>exclusive 100%<br>satisfaction guarantee</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

FEATURED PRODUCTS

REQUEST FREE SAMPLES & FULL PRODUCT CATALOG

DOC2HOME DELIVERY SERVICE

Powered by Lunovus, the Doc2Home Delivery Service is an innovative solution that can help your practice effortlessly drive compliance and capture sustainable profit from the eye care product recommendations you make to your patients.

With Doc2Home, your practice will no longer get cut out of the transaction after your patients run out of the initial supply you recommended to them at the time of their exam. Instead of your patients re-ordering their products online or from a big-box retailer, Lunovus will deliver them a recurring shipment of the same high-quality products you initially recommended in your office, and your practice gets paid on each shipment as if the product was sold at your counter. You recommend, we deliver – it’s that simple!

KEY BENEFITS OF DOC2HOME:

Your practice profits 12x/year from single recommendation, instead of 1x/year
Your patients will NEVER pay any shipping or handling fees for their products
It takes less than 60-seconds for your staff to process a transaction
It eliminates the headaches of bulk stocking and managing large inventories
It’s a simple, web-based program and it is completely FREE to your practice

SCHEDULE A FREE
DOC2HOME DEMO TODAY